Profil działalności

 kompleksowa budowa

– kierownik budowy

– inspektor nadzoru inwestorskiego

– inwestor zastępczy – wykonawstwo, nadzory

Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Jestem członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i delegatem na zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa kadencji 2018-2022. Mam aktualne ubezpieczenie OC. Współpracuję z uprawnionymi inżynierami budownictwa z branży wodno-kanalizacyjnej, mostowej, elektrycznej, drogowej, teletechnicznej.

Zapewniam pełne wsparcie na każdym etapie realizacji budowy. Dbam o to, aby inwestycje osiągały założone cele – zarówno techniczno-funkcjonalne jak i biznesowe. Oprócz sfery technicznej wiele uwagi poświęcam na stałe monitorowanie budżetu oraz kontrolę zgodności postępu prac z harmonogramem, projektem, prawem budowlanym i normami. Działam w szerokim zakresie budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego,  kubaturowego, przemysłowego oraz komercyjnego.

v2